Regulamin

1. DEFINICJE

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

4. Produkt/Artykuł – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

6. Sklep Internetowy Polprofili – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrumdekarskie.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

7. Strona – Usługodawca i Klient.

 

8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.centrumdekarskie.pl.

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

2. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 

a) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

b) Polprofili prowadzi sprzedaż towarów zamówionych poprzez sklep internetowy oraz w formie pisemnej: przesłane na adres biuro@centrumdekarskie.pl lub faks nr 61 8533065. Zamówienia realizowane są przez podmioty gospodarcze: POLPROFILI, IMPERPOL, TOP.

 

c) Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl